EN

  Уеб Трейд създава онлайн платформи с цел маркетиране, пазарно позициониране, повишаване на продажбите, привличане на нови и задържане на съществуващи клиенти, автоматизация и оптимизация на дейността.
  Основните направления на дейността на компанията са:
               - Разработване на интернет страници
               - Разработване на онлайн магазини 
               - Разработване на портали
               - Графичен дизайн
               - Консултантски услуги
               - Oнлайн реклама
               - Интеграция
               - Поддръжка


Уеб Трейд - описание на услугите -
Консултации, Разработване, Интеграция, Онлайн
Маркетинг, Поддръжка


  Към настоящият момент Уеб Трейд има разработени и внедрени над 250 проекта в следните сектори: Електронна търговия, Онлайн услуги, Бизнес, Здраве, Образование, Финанси / счетоводство и Застраховки, Обучения и събития, Култура и Развлечения, Спорт, Социална отговорност, Транспорт, Клубове и организации, Държавна администрация. Дизайнът и програмното обезпечаване на всеки един от нашите проекти е уникален и се разработва се индивидуално за всеки клиент. Този подход осигурява възможност за максимално удовлетворяване на изискванията на бизнеса, което води до повишаване на ефективността/печалбата на клиентите ни.
  На нас се довериха организации като: Държавна агенция за българите в чужбина, Ариана,  Турнира на шампионките – женска тенис федерация, AIMS, Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори, Академия „Президент“, Ситигаз, Център за творческо обучение, Фондация Лейди Даяна и редица други.

 

  Уеб Трейд притежава дългогодишен опит и експертиза в изработването на Онлайн магазини, електронна търговия, Системи за управление на събития, Резервационни системи, Платформи за мирко кредитиране, Системи в образованието, Системи за електронна държавна администрация, Самообучителни системи с адаптивен характер, Автоматизирани система за финансов анализ, Корпоративни сайтове със система за управление на съдържанието, Интернет портали, Мобилни версии на Уеб сайтове и софтуерни системи, Разработване на мобилни приложения заIOS и Android, Графичен дизайн   Услугите, който предлага Уеб Трейд са групирани в няколко категории:
                  - Консултантски услуги: Разработване на стратегия базирана на бизнес анализ на даден онлайн сегмент, Дефиниране на изисквания за разработване на софтуерен проект – анализ на изискванията                 - Oнлайн реклама:
Оптимизация за търсещи машини, Интеграция със социални мрежи, Онлайн маркетингови кампании, Регистрация сайтове, директории и каталози
                - Интеграция: Разплащателни системи, Банкиране, Мобилни разплащания посредством СМС, Небанкови финансови институции, Интеграция на отчети, Решения за предаване на видео сигнал в реално време                - Поддръжка:
8х5, 8х7, 24ч, Асистиране при управлението на сайт или платформа, Първоначално попълване на съдържание, Регулярно попълване на съдържание, Набавяне на съдържание и управление на съдържание, Регистрация и управление на пощенски кутии, домейни, хостинг, на платформа и съдържание, Защита на информацията, Обучение

   Технологиите, който използваме са: PHP OOP, Javascript, jQuery, Ajax, C++, C#, Java SOAP, Microsoft web services, JSON, HTML/XHTML/DHTML, CSS, XML,PEAR libraries, MySQL, , ORACLE DataBase и ORACLE Application Express, Apache, само по настояване на клиента (framework 2, magento, symfony framework, concrete 5 cms, Zend, WordPress), Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Flash, Swift 3D, Camtasia Studio 7

 

Услуги по въвеждане и сертификация на интегрирана система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013

 

Допълнителна информация: 

Особена позиция 1 

Особена позиция 2 

Държавна Агенция за Българите в Чужбина


Онлайн подаване на заявки за заявления за български произход.

Utility services management platform

Sector: Utility, telecommunication, construction

Description:  Managing the sales process including automatic offers/contracts/ bill of materials/protocols/ invoice/ credit notes between utility company and its business and retail customers including installation subcontractors.  Processing of service requests, subcontractor assignment. Site survey and installation customer appointments management. Registering inspection, installation, bill of materials, payment conditions, materials used in installation, correction protocols, credit notes, acceptance protocols. Additional approval process in case that extra materials should be used or installation price differs. Auto generation of financial documents

Utility Supply, Distribution and consumption reporting platform

 

Sector: utility, energy, gas, electricity

Description:  management of interconnection /cross border and exit points, output lines, regions, gas quality indicators, notification

Customer related supply contracts, pipe lines, Operational and Unified annual program.

Protocols generation – contracts parameterization related to Gazprom, BulgarGaz and customers.

Approval process automation based on daily, weekly, quarterly quantities. Supply requests service.

Customer facing e-services:

- annual program

- capacity requests

- requests for quality amendment

- measurements

- Distribution protocols

- input delivered quantities from other suppliers

- Delivery schedule for minimal quantities

- Invoices

Learning centre automation platform

Sector: Education centers, schools and universities, language and sport centers

Description:  The platform automates the courses/lectures processes management, teachers, students, organizations, schedules for conducting courses, records of attendance and automatic calculation of teacher’s remuneration. The platform generates individual offers for each organization. Depending on the protocols for monthly presence the payment is calculated for the groups and organizations. The main functions of the teachers are to report attendance, change the schedule, reserve and return materials and tools from the warehouse. The system generates monthly attendance reports, automatically calculate students payment fees, salaries, profit, sends monthly report to organizations’ managers

Data centre management platform 

Sector: telecom providers, internet providers, large organizations with own IT infrastructure, suppliers of IT services

Description:  Inventory system registering rooms, racks, individual rack space, units, down to port level. Optional information for the temperature sensors, installation date, power supply line, DC/AC,  create graphical reports with multiple parameters per equipment like temperature, traffic, and power consumption. Clients interface includes multiple user accounts for access only to client’s racks, graphical reports (temperature, traffic, power consumption). Clients manage the physical access to their equipment, submit work order or trouble ticket, to block certain IP addresses for a given period.

 

Retail microcredit platform

Sector: Finance

Description:  Online application for credit, automatic calculation of interest rate, payments. Generation of contract, payment notifications, payment plan. Application management and approval workflow. Integration with banking and cash kiosks for transactions toward benefitients and collection.  Reporting to government authorities, integration with National Bank. Overdue credits automated export to external collection company with generation of all documents and evidences for collection.

 

 
Copyright© WebTrade Ltd 2011