EN

Разработване на алгоритми

 

В процеса на реализация на сложни бизнес проекти, софтуерни системи или иновативни идеи се налага разработването на специализирани алгоритми, които обслужват специфични задачи. Те се отличават по сложната изчислителна логика, математичен, алгоритмичен или графичен апарат залегнал в тях. В общия случай тези алгоритми са приложими само за конкретната задача. Поради сложността процесът на тестване и верификация отнема повече време.

 

Уеб Трейд предлага разработване на специализирани алгоритми в случай на необходимост от изграждане на конкурентно маркетингово предимство или необходимост от висока степен на автоматизация с цел оптимизация на дейността.

 

До момента имаме разработени редица алгоритми между които:

• алгоритъм за адаптивен, самообучителен анализ на счетоводните отчети на дружествата на БФБ-София

• алгоритъм за динамично изграждане и структуриране на продуктови каталози

• алгоритъм за адаптивен анализ с натрупване на база знания относно анализ на xls файлове с произволен синтаксис

• алгоритъм за съставяне и изчисление на сложно-съставни финансови коефициенти

• алгоритъм за вероятностно предсказване на резултатите от футболни срещи на базата на детайлна статистическа информация

• алгоритъм за автоматизирано ранкиране на отбори и играчи (футбол, баскетбол, хокей) по купи, първенства и дивизии, със сложно натрупване на статистическа инфомрация

• алгоритъм за генериране и управление на кодове за отстъпка в он-лайн магазин

• алгоритъм за попълване на ценни книжа

• Меню селект – алгоритъм за ароматизирано генериране на меню при зададени брой хора и вкусови предпочитания

• алгоритъм за генериране на виртуална маса за кетеринг

 

Повече разработени алгоритми може да намерите в детайлното описание на реализирани проекти, секция „Специфично ноу-хау”.

За контакти:

Уеб Трейд ООД

гр. София 1574, ул. Слатинска 101А, ет.2, офис 1

тел     +359 2 48817 34

+359 885 19 76 36

ел.поща: office@webtrade.bg

уеб сайт: www.webtrade.bg

 
Copyright© WebTrade Ltd 2011