EN

Разработване на фирмена идентичност

 

Фирмената идентичност е лицето на дадена компания, тя е отличителната черта, по която потребителите я разпознават. Създаването на добра фирмена идентичност изисква баланс и хармония между визията на Уеб сайта, визитните картички, бланките и рекламните материали. Един от елементите на баланса е логото и поддържащите графични елементи, съобразени с набор от правила, които задават цветовата палитра, шрифтовете, изгледа на страниците и други средства, осигуряващи визуална приемственост и разпознаваемост на всички физически проявления на марката.

 

Фирмената идентичност често се разглежда като съставена от три компонента:

•корпоративен дизайн (лога, униформи, и др.)

•корпоративна комуникация (реклами, връзки с обществеността, и др.)

•корпоративно поведение (ценности на организацията, норми на поведение и др.)

 
Copyright© WebTrade Ltd 2011