EN

Консултация при избор на домейн

 

Присъствието на модерният бизнес в Интернет се осъществява посредством Уеб сайт. Чрез него обикновено се предоставя достъп до детайлна информация за продукти, услуги, контакти и реализирани проекти. За успешното реализиране на сайта е необходимо да се направи детайлно проучване за типовете потребители и конкуренти и да се дефинират цели, задачи и начин на измерването и постигането им.

 

Уеб Трейд извършва задълбочен анализ на конкретния тип бизнес, неговите особености и тенденции за развитие, на базата на които предлагаме на своите клиенти най – ефективното решение за правилното позициониране на предлаганите продукти и услуги.

 

Разработването на сайта започва от избор на Интернет адреса - домейн. Той трябва да е свързано с името или дейността на фирмата и да се изписва и произнася лесно. То е уникално и се запазва единствено за конкретната фирма или лице.

 

Домейнът на сайта е съставен от име и област, в която се създава. Съществуват два типа области:

•Домейни с код за страна

.bg - България

.eu – Европейски съюз

.us  - САЩ

.uk – Англия

.tr – Турция

и т.н.

•Общи домейни

.com – търговски

.edu – образователен

.gov – правителствен

.int  - международен

.mil – военен

.net – мрежов

.org – организации с идеална и нетърговска цел 

.biz – бизнес

.info – информационен

.aero – въздушен транспорт

.museum – музей

.name – частни лица

.coop – асоциации и кооперации

.pro -    професии и професионалисти

 

Уеб Трейд проучва всички възможности за подходящо име, проверява свободните, след което запазва и подържа домейните на своите клиенти.

 
Copyright© WebTrade Ltd 2011