EN

Актуални Новини

 „Велти“ ЕООД реализира интерактивен метод и система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги за маркетингови и рекламни кампании, базирани на (географското) местоположението на потребителите

 

 

Проектът № 2ИПП-02-34/16.02.2012 „Внедряване на иновативен процес в дейността на Велти ЕООД” беше реализиран и  осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.04 “Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” с бенефициент „Велти“ ЕООД.

В основа на проектът са заложени  - иновативен метод и система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги за маркетингови и рекламни кампании, базирани на (географското) местоположението на потребителите. Иновацията е защитена пред Патентно ведомство чрез заявка за патент  на изобретение „Интерактивен метод и система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги“ (№ 110971 от 16.06.2011).

Иновацията се състои в комбинирането на няколко технологии при реализиране на маркетингови и рекламни кампании, а именно:QR кодове, RFID, NFC, HTML-5 и софтуер за създаване на мобилни сайтове. Всички заедно изграждат една уникална система за доставка на таргетирано съдържание до крайните потребители.

Чрез иновативния метод, разработен от Велти ЕООД, се създаде платформа за осъществяването на   мобилни информационни услуги, при които процесът на обработка и предоставяне на услугите за крайните потребители е бърз, прост и ефективен. Клиентите на компанията вече могат да  използват технологията за обмяна на информация и дигитално съдържание, реклама на продукти, промоции, маркетинг кампании, продажби, логистика и др. Системата предоставя възможност за:

  • Лесно създаване на мобилни сайтове с информация за предлагани продукти и услуги (информационни, маркетинг и рекламни материали)
  • Ефективно насочване на изпълнение на мобилни информационни, търговски и рекламни кампании според местоположението на крайните потребители

 

Услугите и кампаниите за мобилен маркетинг и реклама, които Велти ЕООД ще предоставя в резултат на иновацията, ще бъдат значително подобрени, икономически по-изгодни и технически по-ефективно осъществими.

 

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ОТ 2013

 

    TelePoint  Софтуерна система за мониторинг на Центрове за данни

 


    Държавна Агенция за Българите в Чужбина  Онлайн подаване на заявки за заявления за български произход.

 

    Toner+  Сайт за тонери - рециклиране, пълнене и нови.
www.
tonerplus.bg

 

    Зоопортал  Онлайн зоомагазин Зоопортал.
www.
zooportal.bg

 

    Официален сайт на Турнира на Шампионките 
www.
sofia-tennis.bg

 

    Always Service  Многообразиие от изделия и материали от ковано желязо
www.
alwayservice.eu

 

Vincit Boutique Онлайн бутик
www.boutiquevincit.com

 

 City Gas Система за самоотчет на корпоративни клиенти MyCityGas

 


Veserus Информативен портал за руските общности в света www.vseruss.ru

 


Уеб портал на аматьорска лига Ариана

http://www.football.ariana.bgОнлайн зоомагазин Д-р Стефанов

www.zoomagazin.eu

 

Храна от класа Оценяване и проверяване за висококачествени хранителни продукти
                www.hranaotklasa.bg
Spring Care Български туроператор, балнео и спа почивки

www.spring-care.com/

 

www.football.ariana.bg    www.sofia-tennis.bg     www.codemoda.com     www.dvatamopsa.com    www.minizaem.bg 

Copyright© WebTrade Ltd 2011